Servicevoorwaarden

Deze voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de www.smarthome.news website en / of app (zodra beschikbaar). Het geregistreerde adres van SMARTHOME news bevindt zich op: 20-22 Wenlock Road, Londen - N1 7GU, Engeland. Als je vragen of opmerkingen hebt, stuur ons dan een e-mail op [email protected] Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden volledig accepteert. Blijf de SMARTHOME-nieuwswebsite niet gebruiken als u niet alle voorwaarden op deze pagina accepteert.

Om te worden beheerst door de wetten van:

Terminologie betekenissen

De volgende terminologie is van toepassing op deze algemene voorwaarden, privacyverklaring en disclaimer en alle of alle overeenkomsten: "klant", "u" en "uw" verwijst naar u, de persoon die deze website bezoekt en de algemene voorwaarden van het bedrijf accepteert. "Het bedrijf", "onszelf", "wij", "onze" en "ons" verwijst naar ons bedrijf. "Partij", "Partijen" of "Ons" verwijst naar zowel de klant als onszelf, of de klant of onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren, hetzij door middel van formele bijeenkomsten van een vaste duur, of op een andere manier, met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de De behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten / producten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving van Engeland en Wales (Verenigd Koninkrijk). Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en / of hij / zij of zij, worden beschouwd als onderling uitwisselbaar en verwijzen daarom naar hetzelfde.

Cookies

We maken gebruik van cookies (ook weergegeven in het privacybeleid). Door de website van SMARTHOME news te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van SMARTHOME news. De meeste moderne websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen gebruikersgegevens voor elk bezoek op te halen. In sommige delen van onze site worden cookies gebruikt om de functionaliteit van dit gebied en gebruiksgemak voor de bezoekers mogelijk te maken. Sommige van onze gelieerde / advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten SMARTHOME news en / of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op SMARTHOME news. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag pagina's van https://www.smarthome.news/ bekijken en / of afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

U mag niet (zonder voorafgaande schriftelijke toestemming):

Publiceer materiaal van https://www.smarthome.news/ opnieuw . Materiaal van https://www.smarthome.news/ verkopen, verhuren of in sublicentie geven. Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van https://www.smarthome.news/ . Herdistribueer inhoud van https://www.smarthome.news/ (tenzij inhoud specifiek is gemaakt voor herdistributie).

Gebruikerscommentaar

Deze overeenkomst gaat in op de datum hier van (1 juni 2018)

Bepaalde delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen, informatie, materiaal en gegevens ('opmerkingen') in delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. SMARTHOME news screent, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen voordat ze op de website verschijnen en opmerkingen geven niet de standpunten of meningen weer van SMARTHOME news, zijn agenten of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de mening en mening van de persoon die een dergelijke mening of mening plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is SMARTHOME news niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de opmerkingen of voor eventuele verlieskosten, aansprakelijkheid, schade of onkosten veroorzaakt en / of geleden als gevolg van het gebruik van en / of het plaatsen van en / of het verschijnen van de reacties op deze website.

SMARTHOME news behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die naar eigen goeddunken ongepast, aanstootgevend of anderszins in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, of om enige andere reden die zij passend acht.

U garandeert en verklaart dat:

U hebt het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen.

De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken, of ander eigendomsrecht van een derde partij.

De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal of materiaal dat een inbreuk op de privacy vormt.

De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of huidige commerciële activiteiten of onwettige activiteiten aan te moedigen of te promoten.

U verleent hierbij aan SMARTHOME news een niet-exclusieve royaltyvrije licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, reproduceren en bewerken.

Hyperlinks naar onze inhoud

Andere websites, individuen, bedrijven mogen geen links naar de nieuwssite van SMARTHOME bevatten als die link (of commentaar van hen) op enigerlei wijze schade kan toebrengen aan ons bedrijf, onze inkomsten kan beïnvloeden of onze reputatie op een negatieve manier kan aantasten.

Aankoop- en investeringsadvies

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor verliezen die zijn ontstaan door het advies in onze artikelen op te volgen. U bent als enige verantwoordelijk voor uw eigen beslissingen en investeringen die u doet. Elke beslissing die u neemt, is puur uw verantwoordelijkheid.

Iframes

Zonder voorafgaande toestemming en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina's maken of andere technieken gebruiken die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website op enigerlei wijze wijzigen.

Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U stemt ermee in om op een dergelijk verzoek alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website of een gekoppelde website om welke reden dan ook aanstootgevend vindt, kunt u hierover contact met ons opnemen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar zijn niet verplicht om dit te doen of om rechtstreeks op u te reageren.

Hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, kunnen we de volledigheid of nauwkeurigheid ervan niet garanderen; noch verbinden we ons ertoe ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te vrijwaren en te verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit of gebaseerd zijn op uw website. Er mogen geen link (en) verschijnen op een pagina op uw website of in enige context die inhoud of materiaal bevat die kan worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt op, anderszins schendt of pleit voor de inbreuk of andere schending van enige rechten van derden.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit (inclusief, maar niet beperkt tot garanties die wettelijk zijn geïmpliceerd met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en / of het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid). Niets in deze disclaimer zal:

             

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze Sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) alle aansprakelijkheden regelen die voortvloeien uit de disclaimer of met betrekking tot het onderwerp van deze disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en voor schending van wettelijke plichten. Voor zover de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

             

Hoe kan ik contact opnemen met SMARTHOME news als ik vragen heb over de servicevoorwaarden van SMARTHOME news?

We nemen onze servicevoorwaarden erg serieus!

Als je vragen of opmerkingen hebt, stuur ons dan een e-mail op [email protected]