Användarvillkor

Dessa villkor beskriver reglerna för användningen av www.smarthome.news webbplats och / eller app (en gång tillgänglig). SMARTHOME-nyhetsregistrerad adress finns på: 20-22 Wenlock Road, London - N1 7GU, England. Om du har några frågor eller funderingar kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på team@smarthome.news. Genom att komma åt denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor i sin helhet. Fortsätt inte att använda SMARTHOME-nyhetswebbplatsen om du inte accepterar alla villkor som anges på denna sida.

Att styras av lagarna i:

Terminologi betydelser

Följande terminologi gäller dessa villkor, sekretesspolicy och ansvarsfriskrivning och något eller alla avtal: "Kund", "Du" och "Din" hänvisar till dig, den person som besöker denna webbplats och accepterar företagets villkor. "Företaget", "oss själva", "vi", "vårt" och "oss" hänvisar till vårt företag. "Party", "Parties", eller "Us", avser både klienten och oss själva, eller antingen klienten eller oss själva. Alla villkor avser det erbjudande, acceptans och övervägande av betalning som är nödvändig för att genomföra processen för vårt bistånd till kunden på det mest lämpliga sättet, antingen genom formella möten med en fast varaktighet eller på annat sätt, för det uttryckliga syftet att möta Kundens behov avseende tillhandahållande av företagets angivna tjänster / produkter, i enlighet med och i enlighet med gällande lag i England och Wales (Storbritannien). Varje användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, versaler och / eller han / hon eller de anses vara utbytbara och därför hänvisa till densamma.

Småkakor

Vi använder användningen av cookies (visas också i sekretesspolicyn). Genom att använda webbplatsen för SMARTHOME-nyheter samtycker du till användning av kakor i enlighet med SMARTHOME-nyhets sekretesspolicy. De flesta av dagens webbplatser använder cookies för att göra det möjligt för oss att hämta användarinformation för varje besök. Cookies används i vissa delar av vår webbplats för att möjliggöra funktionaliteten i detta område och användarvänlighet för de människor som besöker. Vissa av våra dotterbolag / reklampartner kan också använda cookies.

Licens

Om inte annat anges äger SMARTHOME-nyheter och / eller dess licensgivare immateriella rättigheter för allt material på SMARTHOME-nyheter. Alla immateriella rättigheter är reserverade. Du kan visa och / eller skriva ut sidor från https://www.smarthome.news/ för eget personligt bruk med förbehåll för begränsningar som anges i dessa villkor.

Du får inte (utan föregående skriftligt godkännande):

Publicera material från https://www.smarthome.news/ . Sälj, hyra eller underlicensmaterial från https://www.smarthome.news/ . Reproducera, duplicera eller kopiera material från https://www.smarthome.news/ . Omfördela innehåll från https://www.smarthome.news/ (såvida inte innehållet är specifikt gjort för omfördelning).

Användarkommentarer

Detta avtal skall inledas den dag här av (1 st juni 2018)

Vissa delar av denna webbplats ger användarna möjlighet att skicka och utbyta åsikter, information, material och data ("Kommentarer") på webbplatsens områden. SMARTHOME-nyheter skärmar, redigerar, publicerar eller granskar inte kommentarer innan de uppträder på webbplatsen och kommentarer återspeglar inte åsikter eller åsikter från SMARTHOME-nyheter, dess agenter eller dotterbolag. Kommentarer återspeglar synen och åsikten från den person som lägger upp en sådan åsikt eller åsikt. I den utsträckning som tillåts av tillämpliga lagar ska SMARTHOME-nyheterna inte hållas ansvariga för kommentarer eller för någon förlustkostnad, ansvar, skador eller utgifter som orsakats eller lidits till följd av användning av och / eller publicering och / eller utseende kommentarerna på denna webbplats.

SMARTHOME-nyheter förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och ta bort alla kommentarer som de anser enligt sitt absoluta gottfinnande vara olämpliga, stötande eller på annat sätt bryter mot dessa villkor eller av någon annan anledning som den anser lämpligt.

Du garanterar och representerar att:

Du har rätt att lägga upp kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycke till att göra det.

Kommentarerna bryter inte mot någon immateriell rättighet, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke eller annan äganderätt för tredje part.

Kommentarerna innehåller inte något förtalande, ärekränkande, stötande, oanständigt eller på annat sätt olagligt material eller material som är ett intrång i privatlivet.

Kommentarerna kommer inte att användas för att begära eller marknadsföra affärer eller anpassade eller presentera kommersiella aktiviteter eller olaglig verksamhet.

Du ger härmed till SMARTHOME-nyheter en icke-exklusiv royaltyfri licens att använda, reproducera, redigera och bemyndiga andra att använda, reproducera och redigera någon av dina kommentarer i alla former, format eller media.

Hyperlänkning till vårt innehåll

Andra webbplatser, individer, företag, får inte länka till SMARTHOME-nyhetssidan om någon länk (eller kommentar från dem) på något sätt kan skada vår verksamhet, påverka våra intäkter eller påverka vårt rykte på ett negativt sätt.

Köp- och investeringsrådgivning

Vi tar inget ansvar för förluster som inträffat genom att följa de råd som ges i våra artiklar. Du är ensam ansvarig för dina egna beslut och investeringar du gör. Alla beslut du fattar är helt ditt ansvar.

Iframes

Utan förhandsgodkännande och uttryckligt skriftligt tillstånd får du inte skapa ramar runt våra webbsidor eller använda andra tekniker som på något sätt ändrar den visuella presentationen eller utseendet på vår webbplats.

Förbehåll för rättigheter

Vi förbehåller oss rätten när som helst och efter eget gottfinnande att begära att du tar bort alla länkar eller någon speciell länk till vår webbplats. Du samtycker till att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på en sådan begäran.

Ta bort länkar från vår webbplats

Om du hittar någon länk på vår webbplats eller någon länkad webbplats som är anstötlig av någon anledning, kan du kontakta oss om detta. Vi kommer att överväga begäranden om att ta bort länkar men har ingen skyldighet att göra det eller att svara direkt på dig.

Även om vi strävar efter att säkerställa att informationen på denna webbplats är korrekt, garanterar vi inte dess fullständighet eller noggrannhet; Vi förbinder oss inte heller att se till att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterad.

Innehållsansvar

Vi har inget ansvar eller ansvar för innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att skada oss och försvara oss mot alla anspråk som härrör från eller baseras på din webbplats. Inga länkar kan visas på någon sida på din webbplats eller inom något sammanhang som innehåller innehåll eller material som kan tolkas som ärekränkande, obscent eller kriminellt, eller som bryter mot, på annat sätt bryter mot eller förespråkar intrång eller annan kränkning av någon tredje parts rättigheter.

varning

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag utesluter vi alla garantier och villkor relaterade till vår webbplats och användningen av denna webbplats (inklusive, utan begränsning, alla garantier som lagen antyder med avseende på tillfredsställande kvalitet, ändamålsenlighet och / eller användningen av rimlig omsorg och skicklighet). Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att:

             

De begränsningar och uteslutningar av ansvar som anges i detta avsnitt och någon annanstans i denna ansvarsfriskrivning: (a) omfattas av föregående stycke; och (b) reglerar alla skulder som uppstår under ansvarsfriskrivningen eller i förhållande till föremålet för denna ansvarsfriskrivning, inklusive skulder som uppstår i avtal, i skadestånd (inklusive oaktsamhet) och för brott mot lagstadgad skyldighet. I den utsträckning webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls gratis är vi inte ansvariga för förlust eller skada av något slag.

             

Hur kan jag kontakta SMARTHOME-nyheter om jag har frågor angående SMARTHOME-nyhets användarvillkor?

Vi tar våra servicevillkor väldigt seriöst!

Om du har några frågor eller funderingar kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på team@smarthome.news